کمپهای تابستانی در انگلستان

کمپ های تابستانی در انگلستان

images (1)

در این قسمت به بررسی کمپ های تابستانی در انگلستان مبپردازیم . کمپ های تابستانی در انگلستان موسسه حقوقی سفیران ایرانیان با چندين سال تجربه موفق در اجراي كمپ هاي تابستاني براي كودكان و نوجوانان در كشورهاي امريكا و انگليس مجددا براي تابستان 1394 در شهرهاي زير دوره هاي تابستاني مختص كودكان و نوجوانان را ارائه ميدهد: اگر میخواهید زیباترین خاطره …

ادامه مطلب

کمپ های تابستانی در انگلستان

images

دوره جدید کمپ های تابستانی در انگلستان در سال 1395 نیز مسافرت به انگستان را از ما بخواهید موسسه حقوقی سفیران ایرانیانyou can TRUST us to take your children to UK in 2016Let us work for youTHE LEGAL INSTITUTE OF SAFIRAN -E- IRANIAN       موسسه حقوقی بین المللی سفیران ایرانیان – ققنوس سابق – با چندين سال تجربه …

ادامه مطلب