تحصیل در اوکراین

تحصیل در اوکراین

images(6)

تحصیل در اوکراین تحصیل در اوکراین از 6 تا 15 سالگی در دبستان به صورت اجباری است و درس هایی از هنر و سایر علوم به آن ها آموزش داده می شود تا در زندگی برای آن ها کاربردی باشد. سپس درس هایی از زبان و ادبیات اوکراینی، زبان خارجی، هندسه، جبر، زیست، شیمی، جغرافی، تاریخ، فیزیک، موسیقی، هنر، و …

ادامه مطلب